Danh sách Phim sản xuất năm 2018

Cuộc Ly Hôn Bất Diệt 8/32 Tập Cuộc Ly Hôn Bất Diệt The Best Divorce 2018
Cùng Tôi Đi Tới Chương Tiếp Theo 5/?? Tập Cùng Tôi Đi Tới Chương Tiếp Theo Together With Me The Next Chapter 2018
Truyện Kinh Dị Mỹ :Phần 8 7/?? Tập Truyện Kinh Dị Mỹ :Phần 8 American Horror Story :Season 8 2018